Kruszywa drogowe

 • Piasek łamany 0/2
 • Piasek łamany 0/4
 • Grys 2/8
 • Grys 8/16
 • Mieszanka do stabilizacji 0/31,5
 • Mieszanka do stabilizacji 0/63
 • Kliniec 4/31
 • Tłuczeń 31/63

Przykładowe zastosowanie

 

 • Utwardzanie Dróg i podjazdów
 • Utwardzanie parkingów
 • Wykonanie podbudowy
 • Wykonanie warstw wiążących i transmisyjnych

Surowce naturalne

Recykling

 • Dolomit
 • Wapień
 • Granit
 • Amfibolit
 • Melafir
 • Granodioryt
 • Gnejs
 • Bazalt
 • Sjenit
 • Żużel wielkopiecowy
 • Żużel stalowniczy
 • Gruz betonowy
 • Gruz ceglano betonowy

 


 

Kruszywa budowlane

 • Piasek zwykły kopany ze ściany
 • Pospółka kopana ze ściany
 • Piasek siany 0/2
 • Piasek siany 0/4
 • Piasek siany 0/8
 • Piasek płukany 0/2
 • Żwir płukany 2/8
 • Źwir płukany 8/16
 • Żwir płukany 16/32

Przykładowe zastosowanie

 • Drenaże
 • Beton towarowy
 • Beton prefabrykowany
 • Prace inżynieryjne
 • Zasypki
 • Budowa nasypów

 

Kruszywa Łódź, Warszawa tel. 502 958 349, e-mail: biuro@prokrusz.pl