Prokrusz

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź

tel. 502 958 349, e-mail: biuro@prokrusz.pl